Gebruiksvoorwaarden Zakelijk

← Terug naar Klantenservice

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

1.  Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;
2.  Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies of enig informatie op of in een productverpakking of label;  
3.  De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Indien u twijfelt over mogelijke complicaties of ongewenste interacties met bestaande suppletie of medicatie van uw patiënt of klant, contacteer dan direct Cressana® Nederland. 
5.  Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Cressana® Nederland, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website;
6. Cressana® Nederland is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;
7. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;
8. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (cressana.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Cressana® BVBA en Cressana® Nederland of zijn gelicenseerd aan Cressana® BVBA en/of Cressana® Nederland.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Cressana® Nederland of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Cressana® BVBA”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Email disclaimer
Elk e-mailbericht dat is verzonden aan een *@Cressana.nl account, is vertrouwelijk en kan persoonlijk geadresseerd zijn en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit direct aan ons te melden en deze e-mail en eventuele bijlage (n) te verwijderen en deze e-mail als niet verzonden te beschouwen, zonder deze te kopiëren, door te sturen, openbaar te maken of te gebruiken op een enig andere manier. Cressana® Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking voortvloeiend uit de communicatie per e-mail of van gegevens of documenten die hieraan gerelateerd zijn.

 

← Terug naar Klantenservice

Bestellen

Bestel voor 16.00 op werkdagen. Ontvang je bestelling de volgende dag

Portovrij vanaf €40

Je bestelling wordt door PostNL bezorgd. Vanaf €40 portovrij!

045 3030870

Je kunt ons bellen van Ma. t/m vrij:  van 08:00 - 18:00